ADBLUE

Waar Adblue tanken & voor wie?

AdBlue
bij Tankstation Vansevenant
Wat is AdBlue?

  • AdBlue is een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij bijvoorbeeld vrachtwagens die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden.AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3-5% van het dieselverbruik.

AdBlue bij Tankstation Vansevenant
Hoe werkt het?

  • AdBlue vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen door een chemische reactie. Deze reactie treedt op wanneer AdBlue in de uitlaatgassen wordt gespoten. Dit gebeurt in de katalysator van een dieselmotor. Normaal bevatten uitlaatgassen de schadelijke stof stikstofoxide (NOx). Dat is één van de zwaarste luchtver-vuilers.
  • AdBlue is speciaal ontwikkeld om de uitstoot van NOx te verminderen. AdBlue bevat namelijk urea. Wanneer urea in aanraking komt met de warme uitlaatgassen vormt zich ammonia. Deze ammonia zorgt ervoor dat de stikstofoxide verandert in de niet-schadelijke stoffen stikstof (N) en water (H2O). Zo wordt de dieselmotor schoner en beperkt AdBlue de luchtvervuiling.